Danexpert

SERVICII OFERITE

Servicii profesionale de evidenta contabila

 • Inregistrarea cronologica in contabilitate a documentelor justificative;
 • Intocmirea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Contabilitate de gestiune;
 • Intocmirea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.  

Servicii de personal – salarizare

 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea statelor de plata a salariilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;

Expertiza contabila, audit, cenzorat

 • Expertiza contabila amiabila;
 • Audit intern; verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Activitate de cenzorat;
 • Fuziuni de societati;
 • Divizari de societati.
 • Lichidari de societati

Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economico-financiara si fiscala

 • Analiza rezultatelor economico –  financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-lui;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale);
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale

Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar

 • Consultanta privind organizarea şi conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii);
 • Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
 • Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
 • Consultantă privind organizarea contabilitatii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislatia în vigoare;
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul firmei;
 • Consultanta în alegerea sistemului informatic necesar activitatii.

Asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri

 • Consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri în Romania ;
 • Intocmirea planului de afaceri şi a studiului de fezabilitate ;
 • Consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Inregistrarea fiscala a societatilor  comerciale
TOP